Landelijke Pokrofdag 2020


 P.Bär *    21 apr 2021 : 15:30
 Niets    Algemeen

Landelijke Dag van de Pokrofgemeenschappen.

Beste vrienden,
Ondanks de vergrijzing en de krimp van onze gemeenschappen, is het tot nu toe nog steeds gelukt jaarlijks op of rond 1 oktober bij elkaar te komen om samen de Goddelijke Liturgie te vieren en na afloop feestelijk te lunchen.


Dit jaar was de Eindhovense gemeenschap bereid de organisatie op zich te nemen. Het coronavirus strooit ook hier roet in het eten. De meesten van onze bezoekers vallen om een of meerdere redenen in de risicogroep. De charme van de dag is juist het samen zingen, hartelijk begroeten/omhelzen van oude kennissen, samen eten en heel veel praten. Alles op korte afstand. Dat kan allemaal niet. In goed overleg tussen de Eindhovense gemeenschap en het DB van de Landelijke Instelling Pokrof is daarom besloten de Landelijke Dag 2020 af te gelasten. De Eindhovense gemeenschap is bereid de organisatie van deze dag in 2021 op zich te nemen. Een reden tot grote vreugde. 

Wij wensen u allen moed en geduld in deze moeilijke periode.
Met hartelijke groet

Namens het bestuur van de Landelijke Instelling Pokrof Wim Zwanikken, voorzitter, Ben van den Brom, secretaris George Bruinaars, penningmeester