Giften

Bijdragen in de kosten voor het functioneren van de Landelijke Instelling Pokrof zijn van harte welkom.

Rekeningnummer NL51 INGB 0004 4132 81 t.n.v. Landelijke Instelling Pokrof, Vlaardingen.
RSIN: 805 037 743 (fiscaal nummer, toegekend door de belastingdienst).
KvK: 40 413 664

Legaten en notariële schenkingen
T.n.v. Landelijke Instelling Pokrof, Vlaardingen

Aftrek giften
Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan kunt u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

ANBI
De Belastingdienst beschouwt de gezamenlijke Kerkgenootschappen in Nederland als één grote ANBI-instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, en betreft een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Zowel de ANBI-instelling zelf, als particulieren en bedrijven die geld aan de instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat:

1. de instelling over het ontvangen geld geen belasting hoeft te betalen
2. de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

De Landelijke Instelling Pokrof valt onder een zogenaamde groepsbeschikking. Bij de belastingdienst kunt u de betreffende groepsbeschikking vinden onder nummer 5. Groepsbeschikking de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie. In de Pius Almanak (het naslagwerk van de RK Kerkprovincie) vindt u alle instellingen die onder deze groepsbeschikking vallen. Onze instelling wordt vernoemd op de pagina’s 366, 367.

Verder geldt er voor iedere ANBI een publicatieplicht van een tiental onderwerpen. De meeste daarvan staan al op deze website: naam, bestuur, contactgegevens, jaarverslag, wie we zijn (doel/ visie), etc.

Aanvullingen zijn:
– Het RSIN nummer (zie hierboven);
Het beleidsplan (inclusief het beloningsbeleid);
De financiële verantwoording;
– Een overzicht van de voorgenomen bestedingen.