AVG - Gegevensbescherming

Wij zijn als instelling verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens van allen die bij ons werk betrokken zijn.

Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 is ingegaan hebben wij een privacy statement waarin onze werkwijze wordt uiteengezet.

U kunt de tekst van de AVG voor de Instelling Pokrof hier downloaden.

Het Algemeen en landelijk Reglement Bescherming Persoonsgegevens voor Katholieke Parochies 2018 kunt u hier downloaden