Jaarverslag

Voor U het meest recente jaarverslag (2019) van de Lande­lijke Instelling Pokrof.

Het betreft een jaar waarin wij op weer wat minder plaatsen in Nederland vieringen volgens de Byzantijnse ritus konden realiseren. Slechts drie leden – Eindhoven, Hengelo en Utrecht – hebben het hele jaar door hun planning waar kunnen maken. Het Maastrichts Slavisch Koor was daarnaast nog actief in Genk (België).

Samenstelling Instellingen en bestuur
Leden waren:
Gemeenschap van de Byzantijnse ritus Amsterdam-Haarlem, toegewijd aan Alle Heiligen en de Verschijning des Heren.
Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gru­zins­kaja te Eindhoven
Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer te ’s-Gravenhage
Gemeenschap van de H. Wladimir te Hengelo
Maastrichts Slavisch Koor (voorheen Kerk van de Heilige Geest) te Maastricht
Gemeenschap toegewijd aan de Blijde Bood­schap aan Maria (Maria Blago­vescenskaja) te Nijmegen
Gemeen­schap toegewijd aan de Heilige Drieëenheid en de Ver­rijzenis des Heren te Rot­ter­dam
Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods Wladi­mir te Utrecht

Het bestuur:
Drs. W.C. Zwanikken, voorzitter
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vicevoorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris en webmaster
G.L. Bruinaars, penningmeester en roostercoördinator
Drs. C.J.H.M. van Dam
F.J. Gelevert
W. Pollaert

Adviseur:
Vader Dolf Langerhuizen

Vergaderingen en overleg
Zoals gebruikelijk werd tweemaal – op 23 maart en 2 november – een Algemene Ver­gadering be­legd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaat­selijke Gemeenschappen.

Het bestuur kwam drie­maal bij­een, namelijk op 28 februari, 20 juni en 9 oktober, mede ter voorbereiding van de Algemene Vergaderingen.

De vaders:

Evenals vorig jaar hebben de vaders – met name: vader Paul Brenninkmeijer, vader Frans Delahaije, vader Jan Kaandorp, vader Peter Peelen, vader diaken Wim Tobé, vader Johannes Scheve, vader diaken Ruud Wolthers – het weer mogelijk gemaakt dat de vieringen gerealiseerd konden worden.
Wij zijn hen allen grote dank verschuldigd.

Overleg met de bisschop-referent
In 2019 heeft er geen overleg plaats gevonden.

De Gemeenschappen

De gemeenschap van Amsterdam heeft in april 2019 haar laatste viering gehouden in Amsterdam. Vader Peter Peelen heeft met medewerking van ondermeer het Hoorns Byzantijns Koor enkele vieringen gehouden in Grootebroek.

De gemeenschap van Den Haag heeft in 2019 geen vieringen gehouden.

De gemeenschap van Hengelo heeft in de loop van het jaar weer op diverse plaatsen in de regio vieringen van de Goddelijke Liturgie kunnen realiseren.

De gemeenschap van Eindhoven heeft bijna het gehele jaar op de eerste zondag van de maand vieringen kunnen realiseren in de kapel van het verzorgings­centrum Kronehoef.

Het Maastrichts Slavisch Koor heeft het hele jaar door aan de vieringen van de Oekraïens Orthodoxe Kerk in Genk (B) op de vierde zondag van de maand deelgenomen.

De gemeenschap van Nijmegen heeft het druk vanwege de 3 orthodoxe parochies die ge­huisvest zijn in hun kapel. Op 29 september kon met de viering van de Goddelijke Liturgie in deze kapel de landelijke dag van Pokrof worden gehouden.

De gemeenschap Rotterdam/Delft heeft ook in 2019 geen vieringen georganiseerd. De kapel aan de Eendrachtstraat is nog beschikbaar.

De gemeenschap van Utrecht mag ook nu weer terugzien op een goed jaar in haar huidige locatie: de Johannes de Doper en Bernarduskerk te Utrecht wijk Hoograven.

Byzantijns Netwerk Nederland

Er zijn geen vergaderingen van het Byzantijnse Netwerk Nederland gehouden.

Centrale planning

Onze roostercoördinator, de heer Bruinaars, is dank zij de goede samenwerking met de celebranten er ook dit jaar in geslaagd de planning van de diensten rond te krijgen.

Overige zaken

Op 24 februari overleed de heer Sascha Teunissen, voorzitter en dirigent van het Maastrichts Slavisch Koor.
Op 27 juli overleed de heer Ben Kok, acoliet van de gemeenschap Amsterdam.
Op 6 augustus overleed mevrouw Caecilia Andriessen, oud dirigente van het koor van de Haagse Gemeenschap

De jaarlijkse, landelijke viering van alle gemeenschappen van Pokrof heeft dit jaar plaats gevonden op 29 september in Nijmegen. De organisatie was in handen van de gemeenschap van Nijmegen.

Besluit

We zijn dankbaar gestemd dat we ook in 2019 nog op een aantal plaatsen in het land de viering van de Goddelijke Liturgie voortgang konden doen vinden.

Dank aan allen die daarbij betrokken waren: priesters, diakens, acolieten, lectoren, dirigenten zangers (M/V), kosters / kapel inrichters, bestuurders, etc.

Bovenal dank aan de Allerhoogste, Onze God, die ons daartoe in staat heeft gesteld en dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Mnogaja ljeta

Voorburg, 10 maart 2020

B.A.D. van den Brom
Secretaris