Welkom bij de Landelijke Instelling PokrofIcoon PokrovIn de pagina “Over Pokrof” wordt nader ingegaan op de achtergrond van onze instelling.
Een bezoek aan een van onze plaatselijke gemeenschappen voor de viering van een officie zal U, naar wij menen, veel meer doen begrijpen wat ons bezielt. 

Kijk voor de tijden van de diensten op de pagina Rooster van diensten.
Specifieke berichten van de gemeenschappen vindt u onder Kerkberichten

Andere gegevens vindt u op de pagina Organisatie-Gemeenschappen.

Heeft U vragen of opmerkingen over ons werk of deze website? Neem dan contact met ons of met een van de plaatselijke Gemeenschappen. 

Onze contactgegevens vindt u hier linksonder.
Ons beleid aangaande de AVG vindt u op deze pagina