Welkom bij de Landelijke Instelling Pokrof


Icoon PokrovIn memoriam:  BEN VAN DEN BROM , onze gewaardeerde secretaris

In de pagina “Over Pokrof” wordt nader ingegaan op de achtergrond van onze instelling.
Een bezoek aan een van onze plaatselijke gemeenschappen voor de viering van een officie zal U, naar wij menen, veel meer doen begrijpen wat ons bezielt. 
Kijk voor de tijden van de diensten op de pagina Rooster van diensten.
Daarin ook het adres van de betreffende gemeenschap.
Andere gegevens vindt u op de pagina Gemeenschappen.
Aldaar vindt U bij de meeste gemeenschappen ook hun kerkbericht met het specifieke nieuws van de betreffende gemeenschap.

Heeft U vragen of opmerkingen over ons werk of deze website? Neem dan contact met ons of met een van de plaatselijke Gemeenschappen. 

Onze contactgegevens vindt u hier linksonder.
Ons beleid aangaande de AVG vindt u op deze pagina