Bijzondere gebeurtemissen

  • Vader Gabriël ging in 2004 met emeritaat. De Pokrof gemeenschappen herdachten dat met een feestelijke viering op 10 oktober 2004
  • Zondag 24 oktober 2004 bracht de gemeenschap van Den Haag vader Antonie dank voor het vele werk dat hij voor deze gemeenschap heeft verricht.
  • Op zondag 6 maart 2005 kwamen de gezamenlijke Pokrof gemeenschappen In Eindhoven bijeen om van vader Antonie feestelijk afscheid te nemen.
  • Op zondag 1 oktober 2006 werd in de prachtige oude Sint-Plechelmuskerk in Oldenzaal door de tien gemeenschappen van Pokrof gezamenlijk het feest van Pokrof gevierd.
  • Vader Theo overleden en begraven december 2006. Ter herinnering zie bijgaande pagina.
  • Vader Gabriël mocht in augustus 2007 zijn 60-jarig priesterjubileum vieren
  • Ter nagedachtenis aan vader Antonie, overleden op 21 januari 2008.
  • In memoriam vader Gabriël, overleden 8 juni 2012.