Geluidsarchief

Met de komst van band- en cassetterecorder werd het mogelijk geluidsopnames van byzantijnse vieringen te maken. Dit is op meerdere plaatsen en bij meerdere gelegenheden in de Nederlandse byzantijnse kapellen en kerken gebeurd. Op hoeveel plaatsen en hoe vaak in totaal weten we niet. De bewaard gebleven banden en cassettes kunnen veelal niet meer beluisterd worden bij gebrek aan afspeelapparaten.
De Landelijke Instelling Pokrof stelt er een eer in deze opnames te conserveren en weer toegankelijk te maken voor belangstellenden. Velen in den lande gaven gehoor aan onze oproep om de in hun bezit zijnde banden en cassettes hiervoor ter beschikking te stellen. Harry Pullens heeft twee jaar vrije tijd besteed aan het overzetten van deze muziek op USB-stick.
Van lang niet alle celebranten die in de loop der tijden zijn voorgegaan in onze byzantijnse vieringen zijn opnames gemaakt resp. bewaard gebleven.

Op de USB-stick is ook opgeslagen de opname van de eerste Goddelijke Liturgie die vader Harry Sterenberg na zijn priesterwijding opdroeg in de St. Catharinakerk in Den Bosch. De reden daarvoor is dat de indertijd uitgebrachte CD’s al na korte tijd vrijwel niet meer beluisterd konden worden.

De verzamelde banden en cassettes bevatten naast de opnames van vieringen ook byzantijnse muziek van buiten de Pokrofgemeenschappen, al dan niet overgenomen van grammofoonplaten; verder profane muziek, klassiek en volks, Russisch en westers, alles zoals aangetroffen op de beschikbare cassettebanden. Strikt genomen maakt dit materiaal geen onderdeel uit van een ‘geluidsarchief’. Toch is besloten dit niet te verwijderen zodat eventuele belangstellenden ook over deze muziek kunnen beschikken. De muziek waarop men niet gesteld is, kan men eenvoudig zelf wissen.

Tijdens een Landelijke Dag van de Pokrofgemeenschappen in Roosendaal is rondgevraagd wie een dergelijke USB-stick zou willen hebben. Die namenlijsten berusten bij ons. De feitelijke verspreiding zal zo spoedig mogelijk gebeuren. Hebt u belangstelling voor zo’n stick maar hebt u ons dat nog niet laten weten, mail dan aub even naar Wim Zwanikken.

Wij hopen dat het werk van Harry Pullens in goede aarde zal vallen.

Het bestuur van de Landelijke Instelling Pokrof.

(september 2014)