Gebed en icoon Pokrof

Onze VaderIkoon Pokrof Kleur 425x510

Hemelse vader van ons,
vader van een nieuw heilig leven in ons!
Laat uw naam geheiligd worden door ons geloof.
Laat uw rijk komen:
heel onze hoop!
Laat uw wil geschieden,
die alles en allen verenigt in één liefde;
dat die wil geschiede
niet enkel in de wereld van
de U onderdanige Geesten,
maar ook in onze natuur
die zich vrijwillig van U afgescheiden heeft.
Maar neem juist daarom ons menselijk leven
en zuiver het door uw levendmakende geest.
Neem al onze rechten
en rechtvaardig ons door uw waarheid.
Neem al onze krachten en heel onze wijsheid,
want ze zijn ons niet voldoende in onze strijd
tegen het onzichtbare kwaad.
Gijzelf,
leid ons tot volmaaktheid langs uw ware weg.
Want Uwer is het rijk, de macht en de heerlijkheid,
in de eeuwen.

Vladimir Solovjov